Medium Care

De Medium Care unit gelokaliseerd in de nieuwbouw bij de Hartbewaking en beschikt over 4 bedden. De medische verantwoordelijkheid voor de Medium Care ligt bij de insturend specialist. De intensivisten zijn op afroep voor die afdeling beschikbaar.

Een Medium Care patiënt wordt vaak opgenomen via de spoedeisende hulp, operatiekamer, verpleegafdeling of intensive care.

Rondom het bed staat apparatuur die het hartritme, de bloeddruk, ademhaling, temperatuur en zuurstof continu meten. De monitor naast het bed registreert deze gegevens, evenals de centrale monitor aan de balie. Er kunnen allerlei signalen afgaan. De verpleegkundigen kennen de betekenis hiervan en weten hoe ze hierop moeten reageren. Er kan nog meer apparatuur staan, bijvoorbeeld infuuspompen, waarmee vocht en medicatie wordt toegediend.

Op de afdeling is camerabewaking. De verpleegkundigen kunnen de patiënt zo vanaf de verpleegpost goed in de gaten houden.
 Mogelijke onderzoeken vinden dan ook plaats op of buiten de afdeling.

Het team van de afdeling medium care bestaat uit artsen en verpleegkundigen die speciaal opgeleid zijn voor het behandelen, verzorgen en bewaken de patiënt. Uw behandelend arts of diens assistent komt in de ochtend langs. Naast artsen en verpleegkundigen kunnen ook een fysiotherapeut, diëtist of logopedist u behandelen.

Bezoektijden

Dagelijks 13.45 - 14.30 uur en 18.45 - 19.30 uur

Er mogen maximaal 2 personen tegelijk op bezoek komen.

Komt er meer bezoek, dan wisselt men elkaar af. 

Wij vragen het bezoek om er rekening mee te houden dat u voldoende rust nodig heeft.
Mochten er kinderen bij u op bezoek willen komen, dan kan dit overlegd worden met de verpleegkundige.

Telefonische bereikbaarheid

  • 040-8886640