Opleiding

De opleiding tot Intensive Care verpleegkundige en Medium Care verpleegkundige wordt gevolgd aan het Universitair Medisch Centrum Maastricht.

Intensive Care
De Intensive Care opleiding bestaat uit een groot aantal modules in de vorm van probleem gericht onderwijs, deze opleiding duurt 24 maanden.

Medium Care
De opleiding Medium Care loopt deels parallel aan de Intensive Care opleiding met dien verstande dat deze minder modules omvat en 18 maanden duurt.