Huisarts, 112 of Spoedeisende Hulp (SEH)?

Wanneer u ziek wordt of een ongeluk heeft gehad, neemt u contact op met de (plaatsvervangende) huisarts. De huisarts zal uw situatie beoordelen en u zo nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Ook 's avonds en in het weekend is er een dienstdoende huisarts. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Woont u in de regio De kempen neemt u dan contact op met HuisArtsenPost SHOKO en woont u in de regio Eindhoven, Helmond of Geldrop, dan kunt u terecht bij de Centrale HuisartsenPost.

SEH_brancard

Vind de huisarts het nodig dat er aanvullend onderzoek of behandeling nodig is dan wordt de patiënt meestal naar de afdeling Spoedeisende Hulp verwezen.

Als de klachten zo ernstig zijn dat er meteen hulp vereist is, dan belt u 112 om naar de ambulance te vragen.