Huisartsenpost

Als een patiënt hulp nodig heeft door (ernstige) ziekte of een ongeluk dan dient er eerst contact opgenomen te worden met de (plaatsvervangende) huisarts. Ook 's avonds en in het weekend is er een dienstdoende huisarts. Deze is na telefonisch overleg te bezoeken op de huisartsenpost en is de patiënt niet in staat om naar de huisartsenpost te komen, dan kan de huisarts ook naar de patiënt toe komen

Vind de huisarts het nodig dat er aanvullend onderzoek of behandeling nodig is dan wordt de patiënt meestal naar de afdeling spoedeisende hulp verwezen. Als de klachten zo ernstig zijn, dan kan de patiënt of huisarts het alarmnummer 112 bellen en vragen voor een ambulance.

Heeft u 's avonds, 's nachts of in het weekend dringend een huisarts nodig, dan kunt u terecht bij de huisartsenposten van Shoko als u in de regio de kempen woont en woont u in de regio Eindhoven, Helmond of Geldrop, dan kunt u terecht bij de huisartsenposten van CHP

Bij ieder telefoongesprek heeft de huisartsenpost de volgende gegevens van u nodig:

  • naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum
  • naam eigen huisarts
  • naam zorgverzekeraar en klantnummer / relatienummer
  • namen gebruikte medicijnen

Telefonische bereikbaarheid