Spoedeisende Hulp (SEH)

Op locatie Veldhoven heeft Máxima Medisch Centrum een Spoedeisende Hulp (SEH) die 24 uur per dag is geopend. De SEH heeft een eigen ingang. Volg de borden SEH op het terrein van Máxima Medisch centrum. 

Algemeen 
Een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen staan klaar om u te helpen. We verdelen patiënten die op de Spoedeisende Hulp (SEH) komen onder in twee groepen:

 • patiënten die meteen (acuut) gezien moeten worden en/of complexe zorg nodig hebben;
 • patiënten die nog even kunnen wachten en/of weinig complexe zorg nodig hebben.

Hierdoor kunnen wij u sneller en beter helpen.

SEH gang
 
SEH brancard

Op de afdeling Spoedeisende Hulp zijn een aantal kamers ingericht voor specifieke doelen. Zo zijn op de afdeling bijvoorbeeld een gipskamer, een röntgenkamer, een kinderkamer en een traumakamer te vinden.

SEH röntgenkamer
 
SEH kinderbehandelkamer

Inschrijving 

  Als u naar de Spoedeisende Hulp komt, meldt u zich bij binnenkomst eerst aan de balie. Daar vragen wij u naar de reden van uw komst en wordt u vervolgens ingeschreven.

Voor de inschrijving hebben we de volgende gegevens van u nodig: 

 • legitimatiebewijs
 • verzekeringspas
 • ponsplaatje
 • eventuele verwijsbrief van de huisarts
SEH balie
SEH triage

Triage 
Nadat u bent ingeschreven, beoordeelt een triage-verpleegkundige de ernst van uw zorgvraag. Aan de hand daarvan stelt hij/zij vast hoe snel u geholpen dient te worden (dit noemen we werken volgens triage). De triage-verpleegkundige verleent de eerste zorg, zoals wondverzorging, aanvragen van röntgenfoto, bloedafname of het geven van pijnstilling.

Afhankelijk van de ernst van de zorgvraag gaat u direct naar een behandelkamer of neemt u nog even plaats in de wachtkamer.

Naar aanleiding van de triage kan het zijn dat later binnengekomen patiënten eerder worden geholpen.

Naar boven 

Wachttijden 

Wij stellen alles in het werk om lange wachttijden te voorkomen.

Toch kan het gebeuren dat u in de wachtkamer of behandelkamer enige tijd moet wachten. Dit kan komen doordat:

 • een patiënt met een ernstige zorgvraag voorrang krijgt
 • bloedonderzoek op het laboratorium wordt uitgevoerd, dit duurt minimaal een uur
 • de onderzoeksafdelingen (bijvoorbeeld röntgen) niet altijd direct beschikbaar zijn
 • overleg met een andere specialist nodig is
 • meerdere specialismen bij één patiënt betrokken zijn
SEH wachtkamer

Naar huis of opname?
Veel patiënten kunnen na onderzoek en/of behandeling weer naar huis. U krijgt dan instructies en/of een folder mee over de nazorg thuis, eventueel een vervolgafspraak op de polikliniek of u wordt voor controle naar de huisarts verwezen.

De huisarts wordt op de hoogte gebracht dat u op de SEH bent geweest. Krijgt u een recept voor medicatie, dan kan dat gehaald worden in de apotheek.

Het kan echter zijn dat de arts het nodig vindt u voor verder onderzoek en/of behandeling op te nemen in het ziekenhuis. Een verpleegkundige van de SEH brengt u dan naar de afdeling. Meestal is dit naar de afdeling Acute Opname Afdeling.  

AOA

Goed om te weten 

MRSA-bacterie 
Bij inschrijving wordt u gevraagd of u:

 • de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis
 • spoedeisende hulp heeft ontvangen in het buitenland;
 • beroepshalve in contact komt met levende varkens of vleeskalveren;
 • woont op een bedrijf waar u in contact komt met levende varkens of vleeskalveren.

Meer informatie leest u in de folder

Eten en drinken 
Het kan zijn dat u voor een aantal onderzoeken of behandelingen nuchter moet blijven. Wilt u eten of drinken? Graag in overleg met de verpleegkundige.

Klachten 
Bij problemen of klachten hopen wij dat u deze bespreekbaar maakt bij de arts en/of de verpleegkundige die u behandelt. Zo nodig kunt u vragen naar de leidinggevende van de SEH via telefoon (040) 888 88 11.
Mocht dit echter niet kunnen of niet leiden tot een bevredigend resultaat dan kunt u voor bemiddeling terecht bij de klachtenfunctionaris.

Krukken
Mocht na behandeling blijken dat u krukken nodig heeft dan kunt u deze huren of kopen op de SEH. Ook douchezakken voor om gips zijn bij ons verkrijgbaar.

Naar boven 

Telefonische bereikbaarheid